מחקריו של שמואל מיירס

פרסומים של ד"ר שמואל מיירס, מתמקדים בארבע תחומים:

  1. מחקר במודל המטאקוגניטיבי (1997Adrian Wells) להפרעת אובססיבית קומפולסיבית (OCD)
  2. מחקר קליני לטיפול מטאקוגניטיבי לדכאון (Wells 2009)
  3. מחקר קליני לimagery rescripting  לדכאון
  4. מחקר שחוקר את הגורמים הנסיבתים שמעורבים בהתפתחות מטאקוגניציות לא פונקציונליות

 

מחקר עכשיוי ועתידי

ד"ר שמואל מיירס ממשיך לחקור המודל המטאקוגניטיבי של OCD. הוא חוקר את הראיות של התיאוריה המטאקוגניטיבית ויישומה לאכלוסיות של ילדים ומתבגרים. תוכנית עתידית: מחקר של המודל המטאקוגנטיבי עם הפרעת פוסט טרואמתית, התיאוריה ומחקר בטיפול המטאקוגניטיבי עם אכלוסיה הישראלית.

אם יש שאלות קשורות למחקר בטיפול מטאקוגניטיבי, נא ליצור קשר (צור קשר)

פרסומים

Myers, S. G. & Wells, A. (2015). Early trauma, negative affect, and anxious attachment: The role of metacognition. Anxiety, Stress and Coping. Advanced Online Publication.

 

Grøtte, T., Solem, S., Vogel, P. A., Guzey, I. C., Hansen, B., & Myers, S. G. (2015). Metacognition, Responsibility, and Perfectionism in Obsessive-Compulsive Disorder. Cognitive Therapy and Research, 39, 41-50.

 

Myers, S. G. & Wells, A. (2013). An experimental manipulation of metacognition: A test of the metacognitive model of obsessive-compulsive symptoms. Behaviour Research and Therapy, 51, 177-184.

Wells, A., Fisher, P., Myers, S., Patel, T., Wheatley, J., & Brewin, C. R. (2012). Metacognitive therapy in treatment resistant depression: A platform trial. Behaviour Research and Therapy, 50, 367-373.

 

Solem, S, Myers, S. G., Fisher, P., Vogel, P.A., & Wells, A. (2010). An empirical test of the metacognitive model of obsessive-compulsive symptoms: Replication and extension. Journal of Anxiety Disorders, 24, 79-86.

 

Myers, S. G., Fisher, P. L., & Wells, A. (2009). Metacognition and cognition as predictors of obsessive-compulsive symptoms: A prospective study. International Journal of Cognitive Therapy, 2, 107-122.

 

Myers, S. G., Fisher, P. L., & Wells, A. (2009). An empirical test of the metacognitive model of obsessive-compulsive symptoms: Fusion beliefs, beliefs about rituals, and stop signals. Journal of Anxiety Disorders, 23, 436-442.

Wells, A., Fisher, P., Myers, S., Patel, T., Wheatley, J., & Brewin, C. R. (2009). Metacognitive therapy in recurrent and persistent depression: A multiple baseline study of a new treatment. Cognitive Therapy and Research, 33, 291-300.

 

Brewin, C. R., Wheatley, J., Patel, T., Fearon, P., Wells, A., Fisher, P., & Myers, S. (2009). Imagery rescripting as a brief stand-alone treatment for depressed patients with intrusive memories. Behaviour Research and Therapy, 47, 569-76.

 

Myers, S. G., Fisher, P. L., & Wells, A. (2008). Belief domains of the Obsessive Beliefs Questionnaire-44 (OBQ-44) and their specific relationship with obsessive-compulsive symptoms. Journal of Anxiety Disorders 22, 475-484.

 

Patel, T., Brewin, C. R., Wheatley, J., Wells, A., Fisher, P., & Myers, S. (2007). Intrusive images and memories in major depression. Behaviour Research and Therapy, 45, 2573-80.

 

Wheatley, J., Brewin, C. R., Patel, T., Hackmann, A., Wells, A., Fisher, P., & Myers, S. (2007). “I’ll believe it when I can see it”: Imagery rescripting of intrusive sensory memories in depression. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 38, 371-85.

 

Myers, S.  G. & Wells, A. (2005). Obsessive-compulsive symptoms: The contribution of metacognitions and responsibility. Journal of Anxiety Disorders, 19, 806-817.